ŚWIETLICA SZKOLNA

REGULAMIN ŚWIETLICY

KARTA ZAPISU UCZNIA DO ŚWIETLICY

PROCEDURA W PRZYPADKU NIE ODEBRANIA UCZNIA ZE ŚWIETLICY ZNAJDUJE SIĘ W REGULAMINIE ŚWIETLICY

Liczba miejsc w świetlicy jest ograniczona. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I – III, w tym w szczególności: dzieci pracujących rodziców, sieroty, dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych, wychowawczo zaniedbanych, dzieci
z rodzin zastępczych, uczniowie dojeżdżający i dowożeni.

Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka, w oparciu o powyżej określone kryteria. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje dyrektor szkoły /§84 ust.7, 8 i 9 Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy z dn. 31.08.2015r./.


Zgłoszenia do świetlicy na rok szkolny 2018/2019

przyjmowane są do 22 czerwca 2018 r.

 

Czas pracy świetlicy szkolnej
w roku szkolnym 2018/2019

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy

 

świetlica 1 w budynku A - ul. Żeromskiego 62

 

 

poniedziałek
- piątek

 


6.30 – 8.50
11.30 - 16.30

 

świetlica 2 w budynku A - ul. Żeromskiego 62

 

poniedziałek
- piątek

 


12.30 - 15.30

 

świetlica 3 w budynku B - ul. Wiatraczna 8

 

 

poniedziałek
- piątek

 


7.30 – 8.45
12.40 - 16.00