ŚWIETLICA SZKOLNA

REGULAMIN ŚWIETLICY

KARTA ZAPISU UCZNIA DO ŚWIETLICY

PROCEDURA W PRZYPADKU NIE ODEBRANIA UCZNIA ZE ŚWIETLICY ZNAJDUJE SIĘ W REGULAMINIE ŚWIETLICY

Liczba miejsc w świetlicy jest ograniczona. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I – III, w tym w szczególności: dzieci pracujących rodziców, sieroty, dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych, wychowawczo zaniedbanych, dzieci
z rodzin zastępczych, uczniowie dojeżdżający i dowożeni.

Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka, w oparciu o powyżej określone kryteria. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje dyrektor szkoły /§84 ust.7, 8 i 9 Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy z dn. 31.08.2015r./.


Zgłoszenia do świetlicy na rok szkolny 2018/2019

przyjmowane są do 22 czerwca 2018 r.

 

Czas pracy świetlicy szkolnej
w roku szkolnym 2017/2018

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy

 

dla uczniów klas I – III „mała szkoła” ul. Krasickiego 38

poniedziałek

6.30 – 16.30

wtorek

6.30 – 16.30

środa

6.30 – 16.30

czwartek

6.30 – 16.30

piątek

6.30 – 16.30

 

dla uczniów klas IV – VII „duża szkoła” ul. Żeromskiego 62

poniedziałek

7.30 – 15.30

wtorek

7.30 – 15.30

środa

7.30 – 15.30

czwartek

7.30 – 15.30

piątek

7.30 – 15.30

 

dla uczniów II – III klas gimnazjalnych ul. Wiatraczna 8


poniedziałek

14.45 – 16.00

wtorek

7.55 – 8.55
12.50
16.00

środa

9.50 – 11.30

czwartek

8.00 - 8.45
8.55 – 10.20

piątek

--------------------