SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

WYBORY OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W dniu 15 września 2017 r. odbyły się demokratyczne wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego. W wyniku tajnego głosowania opiekunami SU zostali:
         Renata Szcześniak
        
Urszula Ziętek
         Kamil Stani
         Dominika Kowalczyk

WYBORY UCZNIÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Dnia
27 września 2017r.  odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do Rady Samorządu Uczniowskiego weszli:
         przewodnicząca SU:           Nikola Głowacka

         z-ca przewodniczącej:       Daniel Stępień

         z-ca przewodniczącej:       Kacper Ostrowski

          sekretarz:                        Julia Kiełek

          sekretarz:                        Katarzyna Szyszka

 

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

Działalność SU opiera się na współpracy z Dyrektorem szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami bibliotekarzami oraz rodzicami zgodnie z planem pracy Samorządu Uczniowskiego.