SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

WYBORY OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W dniu 9 września 2016 r. odbyły się demokratyczne wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego. W wyniku tajnego głosowania opiekunami SU zostali:
        
Urszula Śliwa
         Krystyna Tuzimek
         Grażyna Chyb

WYBORY UCZNIÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Dnia
16 września 2016 r.  odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do Rady Samorządu Uczniowskiego weszli:
         przewodniczący SU:           Amelia Kowalczyk klasy VI a

         I z-ca przewodniczącego:   Igor Ciemięga z klasy V a

         II z-ca przewodniczącego:  Natalia Syta z klasy IV a

         sekretarz:                        Katarzyna Szyszka z klasy IV b

Sekcje Samorządu Uczniowskiego:

Sekcja artystyczna:

1 Zielonka Anna – 4a

2.  Czarnecka Aleksandra – 4a

3.  Pyzara Iga – 4b

4.  Jastrzębska Zuzanna – 4b

5.  Kaźmierczak Julia – 5a

6.  Warmijak Maja – 5a

7.  Ziółczyńska Joanna – 5b

8.  Ziółko Wiktora – 5b

9.  Lech Natalia – 6a

10. Minda Dominika – 6a

11. Lis Ola – 6b

12. Minda Martyna – 6b

Sekcja przyrodnicza:

1. Banaczek Ksawery

2. Drabik Maja

3. Kosela Julia

4. Janek Stanisław

5. Kośla Emilia

Sekcja porządkowa:

1.  Borkowicz Aleksandra – 4a

2.  Osiński Kamil – 4a

3.  Gogacz Katarzyna – 4b

4.  Sokołowska Julia – 4b

5.  Łoboda Katarzyna – 5a

6.  Tuzimek Maja – 5a

7.  Białas Amelia – 5b

8.  Madej Weronika – 5b

9.  Tarabasz Tomasz – 6a

10. Drab Piotr – 6a

11. Szczerbińska Katarzyna – 6b

12. Pietrzak Zuzanna – 6b

 

 

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

Działalność SU opiera się na współpracy z Dyrektorem szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami bibliotekarzami oraz rodzicami zgodnie z planem pracy Samorządu Uczniowskiego pobierz.