SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

WYBORY OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W dniu 11 września 2015 r. odbyły się demokratyczne wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego. W wyniku tajnego głosowania opiekunami SU zostali:
         Renata Gorlicka-Krajewska
        
Urszula Śliwa
         Sławomir Goliński
         Joanna Bernadzikiewicz-Zielonka
WYBORY UCZNIÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Dnia 25 września 2015 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do Rady Samorządu Uczniowskiego weszli:
         przewodniczący SU:        Amelia Kowalczyk klasy V a

         z-ca przewodniczącego:  Aleksandra Lech z klasy VI a

         członek SU:                   Anna Gołda z klasy V b

         członek SU:                   Magdalena Ziółczyńska z klasy VI b

         członek SU:                   Maciej Czarnota z klasy VI a

 

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

Działalność SU opiera się na współpracy z Dyrektorem szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami bibliotekarzami oraz rodzicami oraz zgodnie z planem pracy Samorządu Uczniowskiego pobierz.