SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

WYBORY OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W dniu 10 września 2014 r. odbyły się demokratyczne wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego. W wyniku tajnego głosowania opiekunami SU zostali:
         Sławomir Goliński
        
Kamil Stani
         Renata Gorlicka-Krajewska
         Grażyna Ogorzałek
WYBORY UCZNIÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Dnia 24 września 2014 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do Rady Samorządu Uczniowskiego weszli:
         przewodniczący SU:        Klaudia Stanisławek z klasy VI a

         z-ca przewodniczącego:  Jan Motyka z klasy V a

         z-ca przewodniczącego:  Natalia Gos z klasy VI b

 

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

Działalność SU opiera się na współpracy z Dyrektorem szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami bibliotekarzami oraz rodzicami.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 - pobierz