SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

WYBORY OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W dniu 11 września 2013 r. odbyły się demokratyczne wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego. W wyniku tajnego głosowania opiekunami SU zostali:
        
Kamil Stani
         Joanna Bernadzikiewicz-Zielonka
         Danuta Dujka
         Grażyna Chyb
         Marzena Kucharczyk
WYBORY UCZNIÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Dnia 25 września 2013 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do Rady Samorządu Uczniowskiego weszli:
         przewodniczący SU:        Aleksandra Kaczmarczyk z klasy VI a

         z-ca przewodniczącego:  Amelia Kowalczyk z klasy III b

         z-ca przewodniczącego:  Marcin Motyka z klasy V a

 z-ca przewodniczącego:  Igor Ankurowski z klasy III a

 

Pozostali kandydaci weszli w skład Samorządu Uczniowskiego jako jego członkowie:

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

Działalność SU opiera się na współpracy z Dyrektorem szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami bibliotekarzami oraz rodzicami. Bierzemy udział i pomagamy w organizacji wielu imprez szkolnych, np.: Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Zabawa Choinkowa, Pierwszy Dzień Wiosny.