SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

WYBORY OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W dniu 7 września 2012 r. odbyły się demokratyczne wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego. W wyniku tajnego głosowania opiekunami SU zostali:
        
Kamil Stani
         Renata Syta
         Danuta Dujka
         Grażyna Ogorzałek
         Dorota Kamienik
WYBORY UCZNIÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Dnia 26 września 2012 r. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Do Rady Samorządu Uczniowskiego weszli:
         przewodniczący SU:        Karolina Wakuła z klasy VI a

         z-ca przewodniczącego:  Weronika Wakuła z klasy VI a

         z-ca przewodniczącego:  Daria Duralska z klasy VI b

 z-ca przewodniczącego:  Iweta Płokita z klasy Va

         członek:                        Martyna Stanisławek z klasy V b

         członek:                        Nadia Piątkowska z klasy IV b

         członek:                        Kinga Grzybowska z klasy VI a

         członek:                        Jan Nogaj z klasy III a

         członek:                        Aleksandra Lech z klasy III b


Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

Działalność S.U. opiera się na współpracy z Dyrektorem szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami bibliotekarzami oraz rodzicami. Bierzemy udział i pomagamy w organizacji wielu imprez szkolnych, np.: Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Zabawa Choinkowa, Pierwszy Dzień Wiosny.