SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

WYBORY OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W dniu 7 i 8 września 2011 r. odbyły się demokratyczne wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego. W wyniku tajnego głosowania opiekunami SU zostali:
        
Kamil Stani
         Sławomir Goliński
         Renata Syta
         Arleta Strzelec
         Apolonia Piasek
WYBORY UCZNIÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Dnia 28 września 2011r. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Do Rady Samorządu Uczniowskiego weszli:
         przewodniczący SU:        Paulina Konwa z klasy VI b

         z-ca przewodniczącego:  Wiktoria Ziętek z klasy VI b

         z-ca przewodniczącego:  Zuzanna Kwiatkowska z klasy III a

         skarbnik:                       Dawid Piłat z klasy VI b

         członek:                        Nadia Piątkowska z klasy III b


Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

Działalność S.U. opiera się na współpracy z Dyrektorem szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami bibliotekarzami oraz rodzicami. Bierzemy udział i pomagamy w organizacji wielu imprez szkolnych, np.: Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Zabawa Choinkowa, Pierwszy Dzień Wiosny.