SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

WYBORY OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W dniu 10.09.2010 r. odbyły się demokratyczne wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego. W wyniku tajnego głosowania opiekunami SU zostali:
         Renata Syta
         Marek Motyka
         Danuta Dujka
         Kamil Stani
         Sławomir Goliński
WYBORY UCZNIÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Dnia 24 września 2010r. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Kandydowało 15 uczniów klas IV-VI. 27 września br. zostały ogłoszone wyniki. Do Rady Samorządu Uczniowskiego weszli:
         Julia Dujka (kl. V a) - przewodnicząca SU
         Piotr Tuszyński (kl. VI a) - zastępca przewodniczącej SU
         Paulina Konwa (kl. V b) - zastępca przewodniczącej SU
Pozostali kandydaci weszli w skład SU jako jego członkowie:
         Julia Wiatr (kl. IV b)
         Marta Duralska (kl. VI b)
         Ada Kołodziejczyk (kl. VI b)
         Dominika Kochańska (kl. V b)
         Natalia Urbańska (kl. VI a)
         Patrycja Sirak (kl. VI a)
         Ada Kołodziejczyk (kl. VI b)
         Klaudia Ziętek (kl. VI b)
         Ewelina Łyżwa (kl. IV a)
         Karolina Wakuła (kl. IV a)
         Maria Motyka (kl. V a)
         Olaf Śliwa (kl. V a)

 

Sekcja nauki
Przewodnicząca: Maria Motyka kl. V a
Członkowie:
         Patrycja Sirak kl. VI a
         Julia Nowak kl. IV a
         Paulina Konwa kl. V b
Sekcja dziennikarska
Przewodnicząca: Marta Duralska kl. VI b
Członkowie:
         Joanna Wziątek kl. V a
         Jakub Parteka kl. V b
Sekcja medialna
Przewodnicząca: Dominika Kochańska kl. V b
Członkowie:
         Karolina Wakuła kl. IV a
         Paulina Konwa kl. V b
         Julia Dujka kl. V a
         Patrycja Sirak kl. VIa
Sekcja sportowa
Przewodniczący: Piotr Tuszyński kl. VI a
Członkowie:
         Natalia Urbańska kl. VI a
         Olaf Śliwa kl. V a
         Maria Motyka kl. V a
Sekcja artystyczna
Przewodnicząca: Joanna Parczewska kl. VI b
         Adrianna Kołodziejczyk kl. VI b
         Klaudia Ziętek kl. VI b
         Julia Wiatr kl. IV b
         Ewelina Łyżwa kl. IV a
Sekcja porządkowa
         Cala społeczność szkolna

 

 

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

Działalność S.U. opiera się na współpracy z Dyrektorem szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami bibliotekarzami oraz rodzicami. Bierzemy udział i pomagamy w organizacji wielu imprez szkolnych, np.: Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Zabawa Choinkowa, Pierwszy Dzień Wiosny.