SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Opiekę nad S.U. przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy w roku szkolnym 2008/2009 sprawują pani Sylwia Siwiorek i pani Arleta Strzelec.

23.09.2008 r. odbyły się wybory do S.U, w wyniku których zostali wybrani:

Przewodniczący Maciej Wojciechowski z kl. VI a,

Zastępcy przewodniczącego:

·         Marek Ulewiński z kl. V b,

·         Dominika Włoskowicz z kl. VI a,

·         Michał Wnukowski z kl. VI c

·         Magdalena Kościelnik z kl. VI a.

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

Samorząd Uczniowski raz w miesiącu spotyka się na zebraniu. Rozmawiamy wtedy o różnych sprawach dotyczących naszej pracy i nie tylko.

Działalność S.U. opiera się na współpracy z Dyrektorem szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami bibliotekarzami oraz rodzicami. Bierzemy udział i pomagamy w organizacji wielu imprez szkolnych, np.: Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Zabawa Choinkowa, Pierwszy Dzień Wiosny.