ZAPISY DO KLASY SPORTOWEJ - 2018/2019

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY NR 3/02/2018

PROCEDURA TWORZENIA ORAZ NABORU UCZNIÓW DO KLASY CZWARTEJ ODDZIAŁU SPORTOWEGO

załącznik nr 3 - HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS CZWARTYCH ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

KOMISJA REKRUTACYJNA

załącznik nr 1 - KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO KLASY SPORTOWEJ - DLA DZIECI Z OBWODU

załącznik nr 2 - WNIOSEK ZAPISU DZIECKA DO KLASY SPORTOWEJ - DLA DZIECI SPOZA OBWODU

załącznik nr 4 - OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - PIŁKA SIATKOWA

załącznik nr 5 - ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM