REKRUTACJA 2017/2018

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

załącznik nr 1 - REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ

HARMONOGRAM REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Ogłoszenie o rekrutacji do klas I

Dla dzieci z obwodu:

Obwód szkoły stanowią miejscowości:
Wierzbica bez ulicy Brzozowej i Leśnej, Wierzbica Kolonia, Rzeczków, Rzeczków Kolonia.

- dzieci sześcioletnie i siedmioletnie

Dla dzieci spoza obwodu:

- dzieci sześcioletnie i siedmioletnie

 

ZAPISY DO KLAS II - VII dla dzieci z obwodu:

załącznik nr 4 - ZGŁOSZENIE ZAPISU DZIECKA DO KLAS II - VII

 

ZAPISY DO KLAS II - VII dla dzieci spoza obwodu

 

ZAPISY DO KLASY SPORTOWEJ

PROCEDURA TWORZENIA ORAZ NABORU UCZNIÓW DO KLASY CZWARTEJ ODDZIAŁU SPORTOWEGO

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS CZWARTYCH ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

załącznik nr 2 - KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO KLASY SPORTOWEJ - DLA DZIECI Z OBWODU

załącznik nr 3 - WNIOSEK ZAPISU DZIECKA DO KLASY SPORTOWEJ - DLA DZIECI SPOZA OBWODU

załącznik nr 5 - OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - PIŁKA SIATKOWA

załącznik nr 6 - ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM