RADA RODZICÓW
przy Publicznej Szkole Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy
rok szkolny 2018/2019

Celem Rady jest reprezentowanie rodziców uczniów oraz wspomaganie organów szkoły w procesie kształcenia i wychowania jej uczniów.

Zachęcamy rodziców do współpracy i włączenia się w pracę Rady oraz zgłaszanie pomysłów, uwag i propozycji:

psp56@op.pl

Każde przedsięwzięcie i sukcesy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego to również Państwa zasługa.

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

84102043170000560203446531

Preliminarz Rady Rodziców

 

Imię
i nazwisko
Pełniona funkcja
Damian Czarnecki Przewodniczący
Rady Rodziców

Katarzyna Gryz Zastępca przewodniczącego
Rady Rodziców
Agnieszka Kobyłecka Sekretarz
Monika Dujka Komisja Rewizyjna
Marzena Jarząbek Komisja Rewizyjna