2018/2019

  1. Program wycieczki przedmiotowej /technika - przyroda – biologia - geografia/ Centrum Edukacji Przyrodniczej w Marculach i Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach   prezentacja

 

2013/2014

  1. "Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych" - mgr Renata Piskorz. Artykuł ukazał się w miesięczniku "Hejnał oświatowy" nr 10/126 2013.

 

2008/2009

  1. Projekt "Pływaj razem z nami" - mgr Danuta Dujka, mgr Renata Krajewska, mgr Marzena Kucharczyk

  2. Problem dojrzewania - mgr Anna Różycka

  3. Scenariusz szkolnego apelu „Sprzątanie Świata 2008" - mgr Krystyna Tuzimek

  4. Scenariusz inscenizacji z okazji Światowego Dnia Ochrony Wód oraz Dnia Ziemi pod hasłem: „Gdzie woda tam życie” - mgr Krystyna Tuzimek

  5. Podsumowanie projektu UKS "GEPARD" - "Nauka pływania" mgr Danuta Dujka, mgr Renata Krajewska, mgr Marzena Kucharczyk