Projekt realizowany w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW)

 

 

 

 

 

 

 

 

PŁYWAJ RAZEM Z NAMI

 

 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Stefana Żeromskiego

w Wierzbicy

 

 

 

 

Oprac.:

Renata Krajewska,

Marzena Kucharczyk,

Danuta Dujka

pod kier. dyr. Anety Mazur

 

 

 

 

Wierzbica 2008r.

 

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy od 17 października 2008 roku jest realizowany projekt „Pływaj razem z nami”, w ramach którego dzieci z klas IV – VI odbywają zajęcia korygujące wady postawy na basenie w Skarżysku Kamiennej połączone z nauką pływania. Beneficjentami projektu są uczniowie z wadami postawy, którzy nie mają możliwości korzystania z gimnastyki korekcyjnej i basenu na terenie gminy,
a koszty dojazdu do najbliższych miast przewyższają możliwości finansowe rodziców.

Program nauki pływania i gimnastyki wodnej jest realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych. Realizacja programu została podzielona na trzy etapy:

I – przygotowawczy,

II – zasadniczy,

III – końcowy.

W ramach pierwszego etapu zostały wykonane następujące działania:

Ø  przygotowanie projektu,

Ø  opracowanie harmonogramu działań,

Ø  wyodrębnienie grupy docelowej,

Ø  przeprowadzenie akcji reklamowej,

Ø  sporządzenie umów wstępnych,

Ø  zarezerwowanie terminu korzystania z pływalni,

Ø  wstępne ustalenia z instruktorami nauki pływania i korekty wad postawy,

Ø  ustalenia odnośnie wynajmu autokaru,

Ø  złożenie wniosku do Urzędu Gminy w Wierzbicy w celu pozyskania środków finansowych,

Ø  spotkanie z rodzicami,

Ø  zebranie dokumentacji od rodziców (zaświadczenia lekarskie, zgody rodziców na wyjazd, wywiady ustne o stanie zdrowia dziecka w celu ustalenia grupy docelowej),

Ø  spotkanie z uczniami i rodzicami.

W ramach drugiego etapu – zasadniczego zorganizowano 10 wyjazdów:

·         17.10.2008r.

·         24.10.2008r.

·         31.10.2008r.

·         07.11.2008r.

·         14.11.2008r.

·         21.11.2008r.

·         28.11.2008r.

·         05.12.2008r.

·         12.12.2008r.

·         19.12.2008r.

Zajęcia odbywały się pod kierunkiem dwóch wykwalifikowanych instruktorów pływalni. Opiekę nad dziećmi w czasie podróży i pobytu
na basenie sprawowały nauczycielki dyplomowane z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy:

ü  Danuta Dujka,

ü  Renata Krajewska,

ü  Marzena kucharczyk.

Wyjazdy te pozwoliły na zagospodarowanie czasu wolnego, zintegrowały uczniów, natomiast dzięki zajęciom na basenie uczniowie:

v  poznali zasady postępowania na pływalni,

v  pokonali lęk przed wodą,

v  zdobyli początkowe umiejętności w ramach nauki pływania,

v  poznali ćwiczenia korygujące wady postawy.

Realizatorki projektu monitorują postępy uczniów i dokumentują przebieg realizacji w postaci zdjęć i filmu. W wyniku przeprowadzonych wywiadów
z dziećmi zebrano informacje, z których wynika, że sposób przeprowadzenia realizacji jest właściwy i przebiega we właściwej atmosferze.

 

 


 

Spostrzeżenia uczestników projektu:

 

- Na basenie podoba mi się pływanie. Chciałbym, żeby wyjazdy na basen były kontynuowane.

Artur z kl. VI c

 

- Na basenie jest bardzo fajnie i wreszcie nauczyłem się pływać. Cieszę się,  że są wyjazdy na basen.

Łukasz z kl. VI c

 

 

- Podobają mi się te wyjazdy, bo leczą wodą kręgosłup i mogę pływać.

Piotr z kl. IV b

 

- Podobają mi się ćwiczenia w wodzie, a jeszcze dowiedziałem się od pań, że leczą kręgosłup.

ucz. kl.IV a

- Bardzo chciałabym, aby wyjazdy były w roku 2009.

ucz. kl. V b

 

 

Text Box: - Dla mnie to jest świetny relaks po całym tygodniu nauki.

  

 

 

 

 

 

 


 

- Na wyjazdach jest bardzo miła atmosfera i dzięki tym wyjazdom nauczyłam się pływać.

ucz. kl. VI c

 

-                 Dla mnie to jest świetny relaks po całym tygodniu nauki.

 

 

Cloud Callout:  

 

 

 

 

 

 


 

- Panie są bardzo miłe, pomagają nam w każdym problemie.

 

Basenowe żarty:

-Przyszedł waran wodny i zjadł Asi skarpety, bo był bardzo głodny!

 

ANKIETA do projektu „PŁYWAJ RAZEM Z NAMI”

 

Skierowana do uczestników – uczniów kl. IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy

 

(podkreśl właściwą odpowiedź)

 

  1. Czy jesteś zadowolony z wyjazdów na basen?

TAK                     NIE

 

  1. Czy zauważyłaś/eś postępy w nauce pływania?

TAK               NIE                NIEWIELKIE

 

  1. Określ atmosferę towarzyszącą wyjazdom.

J                    K                    L       

 

Ankieta była przeprowadzona po siedmiu wyjazdach. Ankietowanych było 40 uczestników – uczniów klas IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy.

 


 

Wyniki ankiety:

 

§  Na pierwsze pytanie wszyscy uczniowie odpowiedzieli TAK.

 

Czy jesteś zadowolony z wyjazdów na basen?

TAK                     NIE

§  Na drugie pytanie 37 uczniów zauważyło postępy w nauce pływania, natomiast 3 określiło je jako niewielkie.

 

Czy zauważyłaś/eś postępy w nauce pływania?

TAK    NIE     NIEWIELKIE

§  Na trzecie pytanie 37 ankietowanych zaznaczyło J, natomiast 3 zaznaczyło K.

           

Określ atmosferę towarzyszącą wyjazdom.

    J                  K                  L

Wnioski:

 

  1. Kontynuować wyjazdy na basen z nauką pływania z ćwiczeniami korygującymi wady postawy.
  2. Motywować uczniów do wykonywania ćwiczeń i doskonalenia techniki pływania.
  3. Utrzymywać bardzo dobrą atmosferę towarzyszącą wyjazdom.

 

GALERIA

 

Przygotowanie do zajęć

                 

Wyjazdy na basen to miłe i pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego

Doskonalenie techniki pływania crawlem

Ćwiczenia oddechowe – zwiększanie wydolności organizmu

Odciążanie kręgosłupa

Zabawa „Szukanie kluczyka”

Instruktor demonstruje prawidłową pracę rąk

Pływanie „strzałką”

W trosce o prawidłową postawę ciała

Ćwiczenia korygujące wady postawy

Ćwiczenia z deską

 

Skoki pod okiem instruktora

Nauka bezpiecznego korzystania z basenu

Ulubione ćwiczenie dzieci skok „na bombę”

Dbamy o właściwą higienę ciała

 

Staranne suszenie włosów

Pomoc koleżeńska jest niezbędna

 

 


 

A po basenie małe co nieco…

Kulturalne spożywanie posiłków

Realizacja projektu przypada na okres przedświąteczny

Szkoda, że już powrót do domu…