FUNDUSZ ZDROWOTNY DLA NAUCZYCIELI

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN PRACY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA PEŁNIENIA DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAISTNIENIA ZDARZENIA/WYPADKU UCZNIA W SZKOLE

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

Kliknij w jeden z powyższych linków