PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAISTNIENIA ZDARZENIA/WYPADKU UCZNIA W SZKOLE

załącznik nr 1 - OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANYM W ZDARZENIACH/WYPADKACH

załącznik nr 2 - NOTATKA SŁUŻBOWA NA OKOLICZNOŚĆ ZAISTNIENIA ZDAZRZENIA

załącznik nr 3 - PROTOKÓŁ POWYPADKOWY

załącznik nr 4 - REJESTR WYPADKÓW UCZNIÓW

załącznik nr 5 - REJESTR ZDARZEŃ

załącznik nr 6 - ZAŁĄCZNIK DO DOKUMENTACJI WYPADKOWEJ

załącznik nr 7 - ZGŁOSZENIE WYPADKU UCZNIA

NOTATKA O ZAISTNIAŁYM WYPADKU UCZNIA POZA SZKOŁĄ

 

Kliknij w jeden z powyższych linków