Pracownicy administracji i obsługi
w roku szkolnym 2019/2020

 

mgr Sylwia Kośla - samodzielny referent

mgr Marlena Pyrka - starszy referent

Danuta Czyżewska - sekretarka

Jolanta Zawisza - pomoc nauczyciela

Iwona Szkopek - woźna

Halina Kępas - pielęgniarka

Jolanta Kucharska - starsza woźna

Izabela Minda - starsza woźna

Aldona Pośnik - starsza woźna

Sabina Rosiak - starsza woźna

Mirosława Spadło - starsza woźna

Dorota Szeląg - starsza woźna

Barbara Styczyńska - starsza woźna

Jacek Szyszka - konserwator

Bogdan Rywacki - pracownik zaplecza sportowego