Plan lekcji
4 pracownia oddziału specjalnego 17 pracownia historyczna 16 pracownia przedmiotów artystycznych 15 pracownia matematyczna 13 pracownia polonistyczna 27 pracownia jezykowa 26 pracownia jezykowa 25 pracownia polonistyczna
24 pracownia matematyczna 23 pracownia informatyczna 7m pracownia edukacji wczesnoszkolnej 8m pracownia edukacji wczesnoszkolnej 14m pracownia edukacji wczesnoszkolnej 16m pracownia edukacji wczesnoszkolnej gimd sala gimnastyczna '3' gimm sala gimnastyczna "13"
gimg1 sala gimnastyczna gimd1 sala gimnastyczna '7" 12 pracownia przyrodnicza 6m pracownia informatyczna 5m rewalidacja/logopedia 1m świetlica 14 świetlica szkolna - duża szkoła 17m biblioteka
28 biblioteka piwn piwnica 22 gabinet pedagoga 19m piwnica-log 1g pracownia językowa 2g świetlica 4g biblioteka 5g pracownia geograficzna
9g pracownia biologiczna 12g pracownia językowa 13g pracownia historyczna 15g pracownia komputerowa 42g pracownia matematyczna 39g pracownia matematyczna 38g pracownia języka polskiego 34g pracownia języka polskiego
27g pracownia fizyczna 24g pracownia chemiczna 51g pracownia plastyczno-techniczna 49g pracownia katechetyczna al1g pracownia artystyczna 24bg pracownia oddziału specjalnego gimg2 hala gimg3 hala