Plan lekcji
J.Bernadzikiewicz-Zielonka (JB) A.Bobrowska (AB) K.Bochniak (KB)
G.Chyb (GC) I.Czerwiec (IC) D.Dujka (DD)
L.Dulias (LD) A.Dzbuk (DA) A.Dzik (AD)
M.Dziurzyńska (MD) E.Gawlik (EG) S.Goliński (GS)
R.Gorlicka-Krajewska (RK) B.Goździewski (BG) T.Jarzembiński (TJ)
A.Jaworska (AJ) A.Jonkisz (JA) M.Kaleta (MK)
D.Kamienik (DK) M.Kamienik (KM) I.Kamińska (IK)
I.Konopka (KI) A.Kopycka (AK) M.Kowalczyk (Ko)
D.Kowalczyk (DP) E.Kowalczyk (KE) M.Kucharczyk (Ku)
D.Lech (DL) A.Łyżwa (AŁ) A.Mazur (AM)
M.Michalczak (MM) M.Mosioł-Nowak (NM) B.Motyka (BM)
M.Motyka (Mo) I.Nogaj (IN) M.Nowak (MN)
G.Ogorzałek (GO) M.Piątek (MP) E.Piskorz (EK)
J.Porzyczka (JP) A.Radwańska (RA) A.Różycka (AR)
J.Sawicki (SJ) S.Siwiorek (SS) M.Słyk (MS)
E.Sodel (ES) Z.Stachowicz (ZS) K.Stani (KS)
A.Strzelec (AS) R.Syta (RS) R.Szcześniak (SR)
K.Szkopek (SK) J.Szyszka (JS) U.Śliwa (UR)
K.Śmigiel (KŚ) A.Świdzikowska (MA) K.Tuzimek (KT)
R.Tuzimek (RT) M.Wasil (MW) R.Wiatr (RW)
I.Wójcik (IW) A.Wziątek (AW) M.Zarzycki (MZ)
U.Ziętek (UZ)