eTwinning w naszej szkole – współpraca z Turcją i Słowacją

Od listopada 2018 r. uczniowie klasy VII a i VII b wspólnie z rówieśnikami ze szkół w Turcji i Słowacji aktywnie pracują nad realizacją projektu „Show me your culture”, którego celem jest docenianie i odkrywanie europejskiego dziedzictwa, rozwijanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur, efektywne komunikowanie się w języku angielskim oraz wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty państw europejskich. W ramach realizacji projektu uczniowie wykonali mapy myślowe nt. dziedzictwa kulturowego, uwzględniając zarówno jego materialne jak i niematerialne aspekty. Uczniowie klasy VII b wykonali prezentacje PowerPoint nt. naszej szkoły oraz naszej miejscowości. Uczniowie klasy VII a wykazali się uzdolnieniami muzycznymi, które zaprezentowali śpiewając po angielsku znaną wszystkim piosenkę Ryszarda Rynkowskiego „Jedzie pociąg z daleka”. Narzędziem do realizacji projektu, którego koordynatorkami w naszej szkole są nauczycielki języka angielskiego pani Renata Syta i pani Dominika Kowalczyk, jest platforma eTwinning. Projekt będzie realizowany do maja 2019 r.