"Opłatkowe spotkanie

Szkolnego Koła Caritas"

We wtorek 18 grudnia 2018 roku wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas, które skupia przeszło 60 uczniów, wraz z opiekunami uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym. Słowa życzeń i podziękowań do młodych skierowali Asystent Kościelny - Ksiądz Bartłomiej, Opiekun SKC - Pani Agnieszka Jaworska oraz Dyrekcja Szkoły. Nie zabrakło czytania Pisma Świętego, łamania opłatkiem, wspólnego kolędowania i życzliwych rozmów w miłej atmosferze.