Mikołajkowe wiersze

Uczniowie klas IV i V pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego, pani Izabeli Wójcik w ramach lekcji mikołajkowych pisali wiersze w języku angielskim. Zapraszamy do zapoznania się z twórczością młodych artystów.

Santa Claus and presents

Where are my presents?
Where, oh, where?
In the chimney or under the chair?
Near the wardrobe or on the bed?
I’m looking here,
I’m looking there.
Where are my presents?
Where, oh, where?
Oh, look! Here they are,

in the stocking.
Thank you Santa Claus!

Christmas presents

Where are my presents?
Where, oh, where?


Santa Claus come to me,

Bring a lot of presents
To me and my family.
I’m waiting for You.


Where are my presents?
Where, oh, where?


I’ looking here.
I’m looking there.
Where are they?
Where, oh, where?


Oh look! Here they are
Under the Christmas tree!
Thanks a lot Dear Santa Claus!

Santa Claus

Where are you Santa Claus?
Are You on the roof
Or in the Chimney?
We are looking for You.
Where are You?


Do You live in Poland
Or in Egypt?
In the North Pole
Or in the South Pole?


Whenever You are
Come to us
And
  bring presents.
All children are waiting for You.
You should know
We really love You
Dear Santa Claus.


Don’t hide Santa Claus!


Where are You Santa Claus?
At school or in a hole?
The school is small, so it’ll be easy to find You
The hole id deep, so it’s difficult to jump into it!
Tell me where You are.
Don’t’ hide!
I’ll take a ladder
And help You to go out.