Egzamin próbny III klas gimnazjalnych

W dniach 28 - 30 listopada 2018 roku uczniowie klas III gimnazjalnych pisali egzamin próbny z Wydawnictwem Nowa Era. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w 6 obszarach: historia i wos, język polski, przedmioty przyrodnicze i matematyka oraz język obcy nowożytny zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Uczniowie uznali, że zaproponowane przez wydawnictwo testy miały średni poziom trudności. Egzamin dał uczniom informację zwrotną o posiadanej wiedzy i umiejętnościach, a nauczycieli ukierunkował na powtórzenie materiału i usystematyzowanie zdobytej przez uczniów wiedzy.

Próbny egzamin pozwolił uczniom przejść całą procedurę określoną w wytycznych OKE. W kwietniu przyszłego roku uczniowie podejdą do egzaminu, który jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Życzymy powodzenia i zachęcamy do wytężonej pracy.