Pasowanie na ucznia

20 listopada 2018 roku uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Pierwszoklasiści pod opieką swoich wychowawców pani Anny Bobrowskiej i pani Mirosławy Michalczak oraz zaproszeni goście na chwilę przenieśli się do telewizyjnego studia naszej szkoły, by obejrzeć program pt. „Jak oni ślubują”. Uczniowie klas IV odegrali rolę JURY oceniającego umiejętności pierwszaków. Dzieci pokazały, że potrafią tańczyć krakowiaka i poleczkę, recytują wiersze i pięknie śpiewają, o czym świadczyły oceny JURY 4x na TAK. Pierwszaki doskonale znają też historię naszej szkoły i przedwojennego sztandaru. Po ślubowaniu złożonym na obecny sztandar szkoły, uczniowie zostali pasowani na uczniów. Aktu pasowania dokonali: wójt Gminy Wierzbica pan Zdzisław Dulias, wicedyrektor szkoły pan Tomasz Jarzembiński i dyrektor szkoły pani Aneta Mazur. Rada Rodziców ufundowała edukacyjne gry planszowe dla klas I, a słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców był miłym zakończeniem uroczystości.