W 100 ROCZNICĘ
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

W historii Polski, tak się składa,
Był kiedyś ponad wiek niewoli;
Jedenastego listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
By przez szacunek dla przeszłości,
Ten dzień na zawsze dla Polaka,
pozostał Dniem Niepodległości.

Piątek 9 listopada 2018 roku był dla społeczności naszej szkoły dniem szczególnym. W tym dniu uczciliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku.

Szczególny punkt obchodów tej wyjątkowej rocznicy stanowiła uroczysta akademia pod hasłem "Droga do Nieodległości".

 Akademię rozpoczęło przyłączenie naszej szkoły do projektu "Rekord dla Niepodległej" - cała społeczność szkolna, rodzice i zaproszeni goście wspólnie odśpiewali 4 zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego" o godzinie 11:11. Następnie uczniowie przedstawili program artystyczny wzbogacony występami szkolnego chóru.

W programie młodzież zabrała zebranych w hali sportowej naszej szkoły w podróż "pociągiem" do przeszłości. Do czasów Niewoli, Powstań Narodowych, I Wojny Światowej i ... Wolności. Nie zabrakło treści i akcentów poświęconych bohaterom narodowym, którzy przez 123 lata niewoli pielęgnowali pamięć o naszej Ojczyźnie i w walkach o wolność nie szczędzili krwi tj. Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski, Piotr Wysocki, czy niezaprzeczalnym "Ojcom Niepodległości" - Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu, gen. Józefowi Hallerowi, Ignacemu Paderewskiemu.

Kultywując pamięć o Ich wielkich czynach delegacja naszej szkoły złożyła symboliczne kwiaty i znicze przy "Dębie Katyńskim".

Na zakończenie akademii głos zabrali zaproszeni goście: pan Józef Kwiatkowski i proboszcz Parafii Wierzbica Julian Sobczyk, a pani Dyrektor Aneta Mazur podziękowała za przygotowanie "żywej lekcji historii" nauczycielom przygotowującym akademię: pani Lili Dulias, pani Ilonie Nogaj, pani Aldonie Dzik, pani Anecie Wziątek oraz nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy wspomogli jej organizację.