Lekcja otwarta z języka angielskiego

31 października 2018 r. pani Renata Syta przeprowadziła zajęcia otwarte z języka angielskiego w klasie 7a, w których uczestniczyła pani wicedyrektor Edyta Sodel oraz nauczycielki języka angielskiego pani Dominika Kowalczyk oraz pani Arleta Strzelec. Uczniowie pracując metodami aktywizującymi w parach oraz w małych grupach utrwalili różnice w stosowaniu czasów past simple i past continuous. Ćwiczenia wykonywane podczas lekcji były tak zróżnicowane, aby uczniowie preferujący różne style ucznia się, a więc wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy, mogli z łatwością przyswoić omawiane zagadnienia. W trakcie zajęć wykorzystano m.in. zabawę „Who has got”, ‘Running dictation’ oraz możliwości jakie niesie wykorzystanie tablicy interaktywnej.