VI Rajd „Z życzliwością w trasie”

W dniu 26 października 2018 roku (piątek) odbył się VI Rajd „Z życzliwością w trasie”: Rataje – Wykus – Wąchock. Na wyznaczonej trasie wędrowało 48 uczniów z czterech placówek oświatowych powiatu radomskiego pod opieką nauczycieli (opiekunów Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych „Ziemia Radomska”). Organizatorami i sponsorami rajdu byli: Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych „Ziemia Radomska”, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy, Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz Szkolne Koło PTSM działające w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy.

Cele rajdu: promowanie szkoły, popularyzacja turystyki pieszej oraz krajoznawstwa wśród młodzieży, popularyzacja działalności PTSM wśród młodzieży szkolnej, zapoznanie z historią regionu, uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, bezpieczeństwo poruszania się pieszych po drogach, pogłębienie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach i w terenie, wesołe i zdrowe spędzanie czasu.

Podczas rajdu przeprowadzone zostały dwa konkursy:

Konkurs ze znajomości trasy i działalności PTSM, posługiwania się mapą.

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy
II miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Parznicach
III miejsce – Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu

Konkurs – fraszka/wiersz upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Parznicach
II miejsce - Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu
III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy

Uczniowie z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu otrzymali dyplom za udział w rajdzie. Rozstrzygnięcie konkursów oraz uroczyste zakończenie imprezy odbyło się w Wąchocku po zwiedzeniu z przewodnikiem Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu i Klasztoru Cystersów. Drużynom wręczono nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. Nauczyciele odpowiedzialni za rajd: pani Joanna Bernadzikiewicz-Zielonka, pani Ilona Nogaj, pani Danuta Dujka, pani Barbara Motyka, pani Lila Dulias, pan Kamil Stani. Podziękowania dla pana Marka Motyki za pomoc w wyznaczeniu trasy oraz pani wicedyrektor Edyty Sodel za pomoc w wynajęciu autokaru.