100 rocznica Odzyskania Niepodległości

W czwartek 25 października 2018 roku w Urzędzie Gminy w Wierzbicy odbyła się ostatnia w kadencji 2014-2018 Sesja Rady Gminy Wierzbica. Początek obrad uświetnił występ artystyczny uczniów naszej szkoły, którzy z okazji uczczenia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości zaprezentowali wiersze i pieśni patriotyczne. Po zakończonym występie na ręce pani Aldony Dzik i pana Marka Motyki, którzy przygotowali wspaniały występ oraz pani Agnieszki Jaworskiej, która przygotowała dekorację Przewodniczący Rady Gminy Józef Kwiatkowski i Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias przekazali wspaniałe wydanie „Pana Tadeusza”, które wzbogaciło księgozbiór biblioteki szkolnej.