„Zacną rzeczą jest uczyć się,
zacniejszą nauczać”

12 października 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zgodnie z hasłem akademii uczniowie klasy 3 b oddziału gimnazjalnego odwołali się do historii i przybliżyli całej społeczności szkolnej oraz zaproszonym gościom historię szkolnictwa w formie wierszowanego rapu. Humorystyczne scenki ożywiły mini wykład z historii, za treść którego odpowiedzialne były panie: Izabela Wójcik i Justyna Szyszka, a śpiew chóru uświetnił cały występ, za przygotowanie którego podziękowano pani Aldonie Dzik. Subtelna dekoracja przygotowana przez pani Anetę Wziątek współgrała z koncepcją uroczystości. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Aneta Mazur wraz z panią wicedyrektor Edytą Sodel i panem wicedyrektorem Tomaszem Jarzembińskim pogratulowali nagrodzonym oraz wyróżnionym nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi. Do życzeń dla pracowników oświaty dołączyli się zaproszeni goście i przedstawiciele Rady Rodziców.