BohaterON w 6a

W Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość narodową. W podziękowaniu za 63 dni heroicznej walki o wolność uczniowie klasy 6 a, w ramach lekcji języka polskiego, wzięli udział w akcji BohaterOn. Samodzielnie uzupełnione kartki z życzeniami i podziękowaniami powędrowały do Powstańców. Lekcja ta miała na celu krzewienie postawy patriotycznej i budzenie wrażliwości społecznej młodego pokolenia Polaków.