"Pokazy z fizyki"

Wycieczka przedmiotowa dla klas trzecich gimnazjalnych oraz ósmych.

W dniu 26.09.2018 roku grupa uczniów naszej szkoły odbyła wycieczkę do Lublina, gdzie na wydziale fizyki UMCS–u aktywnie uczestniczyła w zajęciach eksperymentalnych dotyczących zagadnień: „Błękitna Planeta”, „Fizyka Latania”, „Fizyka Zabawek”, „Światło i oko”. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszyły się treści dotyczące aerostatyki, optyki oraz fizyki zabawek. Kolejnym punktem wyprawy był pobyt w Ogrodzie Botanicznym, w którym na 24 ha otwartej przestrzeni można było podziwiać unikatowe kolekcje roślin. Jak zwykle odbył się też spacer po Lublinie, podczas którego uczniowie zobaczyli urokliwe zabytki i poznali część historii tego miasta. W drodze powrotnej zmęczeni, ale pełni pozytywnych wrażeń zatrzymaliśmy się na posiłek w McDonalds.

Pokazy z fizyki to wspaniała, integrująca uczniów wyprawa naukowa, która odbyła się w tym roku dzięki organizatorom: pani Arlecie Łyżwie, pani Joannie – Bernadzikiewicz-Zielonce, pani Elżbiecie Lewickiej oraz panu Andrzejowi Dzbukowi.