„Aktywna tablica”

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” nasza szkoła została wyposażona w 2 interaktywne monitory dotykowe (65”) za łączną kwotę 17500,00 zł. Dofinansowanie w ramach programu pochodzi w 80% ze środków budżetu państwa (14000,00) i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego (3500,00).