Spotkanie z rodzicami

W poniedziałek 10 września 2018 roku odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym 2018/2019 spotkanie z rodzicami.

Pani dyrektor Aneta Mazur powitała zgromadzonych rodziców i omówiła następujące kwestie:

Kompetencje rodziców
Zasady korzystania z darmowych podręczników
Pomocy nauczycieli specjalistów
Organizacji świetlicy szkolnej
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Organizacji dożywiania
Dowozów rodziców do szkoły
Zapisów w Statucie dotyczących stroju szkolnego
Zmiany obuwia
Zasady przyznawania stypendium
Potrzebę przekazywania informacji o opiniach, orzeczeniach oraz orzeczeniach o niepełnosprawności
Zdrowe drugie śniadanie
O organizacji sklepiku szkolnego
Ciężaru tornistra
Organizacji białej i zielonej szkoły
Prowadzenie e-dziennika
Dni dodatkowo wolnych od pracy
Organizacji godziny do dyspozycji rodziców
Informacje o remontach
Ubezpieczenie uczniów
Terminach rad klasyfikacyjnych
Organizacji zajęć WDŻ
Organizacji zajęć doradztwa zawodowego
Egzaminu ósmoklasisty
Egzaminu gimnazjalnego
Rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
Zdrowego odżywiania.

Po zebraniu ogólnym rodzice z wychowawcami udali się na zebrania klasowe.