Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Pani dyrektor Aneta Mazur powitała wszystkich zgromadzonych na uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego 2018/2019. Następnie złożyła życzenia wszystkim uczniom, aby: jak najlepiej wykorzystali nadchodzący czas, korzystali ze wszystkich szans, jakie daje szkoła, aby stawać się jeszcze lepszymi i mądrzejszymi ludźmi, nie bali się zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi, nie zrażali się niepowodzeniami, bo są one częścią edukacji i nie zapominali również o tym, że w trudnych chwilach zawsze mogą liczyć na pomoc ze strony swoich wychowawców i nauczycieli.

Nauczycielom i pracownikom szkoły życzyła wielu sukcesów edukacyjnych, satysfakcji z wykonywanej pracy i przede wszystkim mnóstwo uśmiechu, dużo cierpliwości, konsekwencji w dążeniu do obranego celu i pociechy ze swoich uczniów oraz mnóstwo planów i aspiracji w nowym roku szkolnym.

Pani dyrektor podkreśliła, jak ważną częścią społeczności szkolnej są rodzice. Zaangażowanie z ich strony stanowi nieocenione wsparcie dla nauczycieli oraz wychowawców. Pomaga w realizacji celów oraz zadań edukacyjno-wychowawczych. Dobra współpraca na linii szkoła–rodzice wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwia rozwiązywanie trudnych sytuacji.

Życzyła rodzicom, aby wspierali rozwój swoich dzieci a dając im dobry przykład, będą dla nich podporą w trudnych momentach.

Wychowawczyniami klas pierwszych zostały pani Anna Bobrowska i pani Mirosława Michalczak a klas czwartych pani Lila Dulia, pani Justyna Szyszka i pani Izabela Wójcik.