Koniec wakacji - koniec remontu

Były to bardzo pracowite wakacje. Wszystko zaczęło się od opuszczenia budynku "małej szkoły". Potem nastąpiły remonty pomieszczeń i ich adaptacja do nowych warunków. Mamy bardzo ładną dużą bibliotekę, nową świetlicę, wyremontowaną łazienkę chłopców na pierwszym piętrze oraz pomieszczenie do zajęć z logopedą. Zainstalowano również nowe grzejniki. Wymieniono drzwi na hali sportowej. Na koniec zajęliśmy się terenem wokół szkoły. Dziękujemy bardzo wszystkim uczniom, rodzicom, sponsorom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Dzięki Wam powrócimy do odnowionej i przyjaznej szkoły.

Dyrektor szkoły Aneta Mazur