Program „Erasmus+”

Projekt, którego realizację rozpoczęliśmy 1 lipca 2018 roku, a zakończymy 31 czerwca 2020 roku nosi tytuł: „Europa dla każdego!”. Jest to projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach akcji Erasmus+, KA 1 Mobilność Kadry edukacji szkolnej.

W ramach projektu dziewięciu nauczycieli naszej szkoły wyjedzie na zagraniczne kursy języka angielskiego – sześciu nauczycieli na kursy językowe (czworo do Irlandii i dwoje na Maltę) oraz trzech nauczycieli na kursy metodyczne (do Wielkiej Brytanii).Poprzez realizację projektu chcemy zmienić naszą szkołę w placówkę bardziej europejską, nowoczesną, sprawiającą, że zdobycze europejskie (wiedza, wartości) będą dostępne dla naszej szkolnej społeczności.

Główne cele projektu to:

- rozpowszechnianie idei różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej,

- polepszenie kompetencji językowych pracowników,

- szersze zastosowanie innowacyjnych metod nauczania,

- szersze zastosowanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracy międzynarodowej,

- intensyfikacja wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu.

Aby zapewnić wysoką jakość projektu została sformułowana strategia zarządzania jakością, w skład której wchodzą: strategia zarządzania, harmonogram, procedury gromadzenia wydatków, radzenie sobie z ryzykiem w projekcie, monitorowanie uczestników, narzędzia i terminy ewaluacji. Na czele tych działań będzie stać koordynatorka projektu pani Dominika Kowalczyk oraz zastępca koordynatora pani Aneta Mazur.