Zakończenie

roku szkolnego 2017/2018

„Szukajcie … nieodkrytych dróg” – to hasło przewodnie uroczystości ukończenia szkoły przez uczniów klas III gimnazjum, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2018 roku. Na wstępie pani dyrektor Aneta Mazur powitała całą społeczność szkolną oraz gości: kapłana Tadeusza Kaczmarskiego, przewodniczącego Rady Gminy Józefa Kwiatkowskiego, wójta Gminy Wierzbica Zdzisława Duliasa oraz przewodniczącą Rady Rodziców Katarzynę Drab. Część artystyczna rozpoczęła się od symbolicznego poloneza, którego przygotowała pani Aldona Dzik. Po pięknej części artystycznej nastąpiło podsumowanie pracy uczniów w organizacjach szkolnych oraz nagrodzono uczniów klas III gimnazjum, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem. Rodzicom wręczone zostały listy gratulacyjne oraz podziękowania za pracę na rzecz szkoły. Nagrodę otrzymało też 13 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz ci, którzy otrzymali wynik 100% za daną część. Sponsorami nagród byli: Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias, Rada Rodziców i właściciel Cukierni w Wierzbicy pan Sławomir Włoskowicz. Nie zabrakło życzeń skierowanych do absolwentów i podziękowań. Po części oficjalnej rodzice zaprosili gości i wszystkich pracowników szkoły na dyskotekę i słodki poczęstunek.

Oficjalne zakończenie roku odbyło się w piątek 22 czerwca 2018 roku. Pani dyrektor Aneta Mazur podsumowała kończący się rok szkolny. Pogratulowała uczniom wysokich wyników w nauce i życzyła wszystkim bezpiecznych wakacji. Podziękowała pracownikom, którzy odeszli na emeryturę i tym, którzy z różnych względów nie będą pracować w naszej szkole od nowego roku szkolnego.