Dzień Dziecka w klasie VB

W dniu 1 czerwca 2018 roku uczniowie klasy VB pod opieką wychowawczyni pani Arlety Strzelec i rodziców spędzili niezapomniane chwile podczas klasowego ogniska. Wycieczka, dzięki uprzejmości strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonii Wierzbica, odbyła się na placu oraz w remizie strażackiej. Uczestnicy imprezy poznali pracę strażaków, wcielając się w rolę jednostek strażackich i biorąc udział w akcji ratowniczej. Pomocne w odpowiednim zrozumieniu przez uczniów zadań stawianych przed ekipą strażacką były stroje, kaski czy podawanie komend za pomocą krótkofalówek. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się, jak ważną rolę mają do spełnienia strażacy przybywający na miejsce zdarzenia, dlatego wzięli udział w zajęciach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczególne podziękowania należą się panu Kamilowi Wnukowskiemu, który z pasją i zaangażowaniem przybliżał zebranym tajniki pracy strażaków. Każdy uczeń, biorąc udział w klasowej wycieczce, znalazł dla siebie jakąś atrakcję, zaś wspólny kilkugodzinny pobyt był okazją do zacieśnienia więzi koleżeńskich.