V Szkolny

Konkurs Logopedyczny

W dniu 25 maja 2018 r. w „małej szkole” odbył się V Szkolny Konkurs Logopedyczny pod hasłem „Gimnastyka buzi i języka”. Wzięli w nim udział uczniowie z klas I – III i oddziału specjalnego, którzy pod nadzorem logopedów, pani Marty Słyk i pani Iwony Kamińskiej zaprezentowali swoje zdolności językowe i umiejętności plastyczne. Całość konkursu uświetniły wspaniałe prace uczniów, wykonane różnymi technikami na konkurs logopedyczno – plastyczny. W dowód uznania wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki i słodycze.