Wycieczka do Muzeum Wsi Radomskiej

„Mała ojczyzna” to miejsce, w którym żyjemy na co dzień, wszystko co jest obecne wokół nas: krajobraz, przyroda, kultura i ludzie którzy ją stworzyli. To niewielka część całości, granicząca z innymi małymi ojczyznami.

Aby wdrożyć dzieci w proces poznawania wartości i walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego nauczyciele: pani Małgorzata Kaleta, pani Aleksandra Świdzikowska, pani Iwona Kamińska w dniu 24.05.2018 roku zorganizowały dla uczniów klasy IIa i oddziału specjalnego wycieczkę do Muzeum Wsi Radomskiej. Wszyscy uczniowie z uwagą słuchali opowiadania przewodniczki, która mówiła o tym jak żyli i pracowali ludzie przed wieloma laty. Uczniowie co ciekawsze informacje skrzętnie zapisywali w swoich notesach aby nic nie umknęło ich uwadze. Wycieczka miała również charakter integracyjny. Wszyscy lekko zmęczeni ale pełni wrażeń i bogatsi o dużą dawkę wiedzy historycznej wróciliśmy do szkoły.