Rada pedagogiczna
w roku szkolnym 2019/2020

mgr Agnieszka Sarnat - nauczyciel języka polskiego

mgr Urszula Ziętek - nauczyciel chemii, nauczyciel techniki

mgr Joanna Bernadzikiewicz-Zielonka - nauczyciel informatyki, nauczyciel techniki, nauczyciel bibliotekarz

mgr Anna Bobrowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Anna Budzyńska - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr s. Stanisława Buryło - nauczyciel religii

mgr Grażyna Chyb - nauczyciel matematyki, nauczyciel informatyki

mgr Danuta Dujka - nauczyciel matematyki, nauczyciel informatyki

mgr Lila Dulias - nauczyciel historii, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wychowawca świetlicy

mgr Aldona Dzik - nauczyciel muzyki, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Elżbieta Gawlik - nauczyciel informatyki, nauczyciel pedagog

mgr Sławomir Goliński - nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych, wychowawca świetlicy

mgr Renata Gorlicka-Krajewska - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr ks. Bartłomiej Goździewski - nauczyciel religii

mgr ks. Marcin Gregiel - nauczyciel religii

mgr Tomasz Jarzembiński - nauczyciel języka polskiego

mgr Agnieszka Jaworska - nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel plastyki

mgr Małgorzata Kaleta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Dorota Kamienik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel logopeda

mgr Małgorzata Kamienik - nauczyciel chemii, nauczyciel matematyki, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Iwona Kamińska - nauczyciel logopeda, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Agnieszka Kopycka - nauczyciel matematyki, nauczyciel informatyki

mgr Dominika Kowalczyk - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy

mgr Marzena Kucharczyk - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Dariusz Lech - nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych

mgr Arleta Łyżwa - nauczyciel fizyki, doradca zawodowy

mgr Aneta Mazur - nauczyciel informatyki, nauczyciel matematykii

mgr Mirosława Michalczak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Milena Mosioł-Nowak - nauczyciel oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy

mgr Barbara Motyka - nauczyciel geografii, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Marek Motyka - nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych

mgr Ilona Nogaj - nauczyciel historii, nauczyciel plastyki, nauczyciel bibliotekarz

mgr Dariusz Nowak - nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych, wychowawca świetlicy

mgr Marta Nowak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel bibliotekarz

dr Renata Piskorz - nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Joanna Porzyczka - nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy

mgr Anna Różycka - nauczyciel pedagog, wychowawca świetlicy, nauczyciel plastyki

mgr Marta Słyk - nauczyciel logopeda, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Edyta Sodel - nauczyciel pedagog

mgr Kamil Stani - nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych, nauczyciel historii

mgr Arleta Strzelec - nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel informatyki

mgr Renata Syta - nauczyciel języka angielskiego

mgr Renata Szcześniak - nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy

mgr Agnieszka Szpara - wychowawca świetlicy

mgr Justyna Szyszka - nauczyciel języka polskiego

mgr Urszula Śliwa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Aleksandra Świdzikowska - nauczyciel psycholog, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Krystyna Tuzimek - nauczyciel przyrody, nauczyciel biologii, wychowawca świetlicy

mgr Rafał Tuzimek - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Renata Wiatr - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Izabela Wójcik - nauczyciel języka angielskiego

mgr Aneta Wziątek - nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel plastyki