Rada pedagogiczna
w roku szkolnym 2016/2017

mgr Aneta Mazur - nauczyciel zajęć komputerowych

mgr Edyta Sodel - nauczyciel pedagog

mgr Joanna Bernadzikiewicz-Zielonka - nauczyciel zajęć komputerowych, nauczyciel zajęć technicznych, nauczyciel bibliotekarz

mgr Anna Bobrowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Grażyna Chyb - nauczyciel matematyki, nauczyciel zajęć komputerowych

mgr Danuta Dujka - nauczyciel matematyki, nauczyciel zajęć komputerowych

mgr Aldona Dzik - nauczyciel muzyki

mgr Sławomir Goliński - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr ks. Bartłomiej Goździewski - nauczyciel religii

mgr Renata Gorlicka-Krajewska - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Małgorzata Kaleta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Iwona Kamińska - nauczyciel logopeda, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Dorota Kamienik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel pedagog

mgr Wiesława Kasacka - nauczyciel religii

mgr Dominika Kowalczyk - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel języka angielskiego

mgr Marzena Kucharczyk - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Dariusz Lech - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Mirosława Michalczak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Marek Motyka - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Marta Nowak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel bibliotekarz

mgr Grażyna Ogorzałek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

dr Reanata Piskorz - nauczyciel eoligofrenopedagog

mgr Joanna Porzyczka - nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel religii

mgr Sylwia Siwiorek - nauczyciel plastyki

mgr Marta Słyk - nauczyciel logopeda, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Zofia Stachowicz - nauczyciel historii, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Arleta Strzelec - nauczyciel języka angielskiego

mgr Kamil Stani - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Renata Syta - nauczyciel języka angielskiego

mgr Urszula Śliwa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel języka polskiego

mgr Aleksandra Świdzikowska - nauczyciel psycholog, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Piotr Trojan - nauczyciel religii

mgr Krystyna Tuzimek - nauczyciel przyrody

mgr Renata Wiatr - nauczyciel oligofrenopedagog