Rada pedagogiczna
w roku szkolnym 2017/2018

mgr Aneta Mazur - nauczyciel informatyki

mgr Edyta Sodel - nauczyciel pedagog

mgr Tomasz Jarzembiński - nauczyciel języka polskiego

mgr Joanna Bernadzikiewicz-Zielonka - nauczyciel informatyki, nauczyciel bibliotekarz

mgr Anna Bobrowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr ks. Krzysztof Bochniak - nauczyciel religii

mgr Iwona Czerwiec - nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Grażyna Chyb - nauczyciel matematyki, nauczyciel informatyki

mgr Danuta Dujka - nauczyciel matematyki, nauczyciel informatyki

mgr Lila Dulias - nauczyciel historii, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

mgr Andrzej Dzbuk - nauczyciel matematyki

mgr Aldona Dzik - nauczyciel muzyki

mgr Małgorzata Dziurzyńska - nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Elżbieta Gawlik - nauczyciel informatyki, nauczyciel pedagog

mgr Sławomir Goliński - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr ks. Bartłomiej Goździewski - nauczyciel religii

mgr Renata Gorlicka-Krajewska - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Agnieszka Jaworska - nauczyciel oligofrenopedagog

mgr s. Anna Jonkisz - nauczyciel religii, nauczyciel plastyki

mgr Małgorzata Kaleta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Iwona Kamińska - nauczyciel logopeda, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Dorota Kamienik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel pedagog

mgr Małgorzata Kamienik - nauczyciel chemii, nauczyciel matematyki

mgr Iwona Konopka - nauczyciel języka angielskiego

mgr Agnieszka Kopycka - nauczyciel matematyki

mgr Dominika Kowalczyk - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel języka angielskiego

mgr Marzena Kucharczyk - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Dariusz Lech - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Arleta Łyżwa - nauczyciel fizyki

mgr Mirosława Michalczak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Moniakowska - nauczyciel języka polskiego

mgr Milena Mosioł-Nowak - nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Barbara Motyka - nauczyciel geografii

mgr Marek Motyka - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Ilona Nogaj - nauczyciel historii

mgr Marta Nowak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel bibliotekarz

mgr Grażyna Ogorzałek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Małgorzata Piątek - nauczyciel języka angielskiego

mgr Ewelina Piskorz - nauczyciel języka polskiego

dr Renata Piskorz - nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Joanna Porzyczka - nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel religii

mgr Anna Różycka - wychowawca świetlicy

mgr Jakub Sawicki - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Marta Słyk - nauczyciel logopeda, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Zofia Stachowicz - nauczyciel historii, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Arleta Strzelec - nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel informatyki

mgr Kamil Stani - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Renata Syta - nauczyciel języka angielskiego

mgr Renata Szcześniak - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Katarzyna Szkopek - nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Justyna Szyszka - nauczyciel języka polskiego

mgr Urszula Śliwa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel języka polskiego

mgr Katarzyna Śmigiel - nauczyciel biologii

mgr Aleksandra Świdzikowska - nauczyciel psycholog, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Krystyna Tuzimek - nauczyciel przyrody, nauczyciel biologii

mgr Rafał Tuzimek - nauczyciel informatyki, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Małgorzata Wasil - nauczyciel języka polskiego

mgr Renata Wiatr - nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Izabela Wójcik - nauczyciel języka angielskiego

mgr Aneta Wziątek - nauczyciel oligofrenopedagog

mgr ks. Marcin Zarzycki - nauczyciel religii

mgr Urszula Ziętek - nauczyciel chemii, nauczyciel techniki