KONCEPCJA PRACY SZKOΧ

Misja i wizja szko造

Zapraszamy do zg豉szania propozycji do planu pracy szko造 na adres szkola.info@wp.pl

Plan pracy szko造 na rok szkolny 2018/2019

Plan pracy szko造 na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy szko造 na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy szko造 na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy szko造 na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy szko造 na rok szkolny 2013/2014

Plan pracy szko造 na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy szko造 na rok szkolny 2011/2012

Program wychowawczo-profilaktyczny 2018/2019

Program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018

Program Profilaktyki 2016/2017

Program Wychowawczy 2016/2017