INFORMACJE

Zespoły wychowawcze, przedmiotowe, zadaniowe i komisje w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014

Plan pracy lidera WDN

Plan WDN na rok szkolny 2013/2014

Plan WDN na okres IX-XII 2013 i rok kalendarzowy 2014

Program WDN na lata 2011 - 2015

Wewnątrzszkolne Doskonalenia Nauczycieli - Nowatorskie metody nauczania