Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

załącznik nr 1 - plan gospodarowania ZFŚS na dany rok kalendarzowy

załącznik nr 2 - tabela dopłat do ZFŚS na 2014 rok

załącznik nr 3 - informacja o sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej osoby ubiegającej się o świadczenie

załącznik nr 4 - Regulamin Komisji Socjalnej

załącznik nr 5 - wniosek o dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników

załącznik nr 5a - wniosek o dofinansowanie wypoczynku w formie turystyki grupowej zorganizowanego przez zakład pracy

załącznik nr 6 - wniosek o dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej, sportowo - rekreacyjnej i turystycznej

załącznik nr 6a - wniosek o przyznanie pomocy finansowej z okazji Świąt

załącznik nr 7 - wniosek o udzielenie bezzwrotnej zapomogi

załącznik nr 8 - wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe

załącznik nr 9 - umowa o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe dla pracowników

załącznik nr 10 - umowa o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe dla emerytów i rencistów

załącznik nr 11 - zobowiązanie odnośnie wyrażenia zgody przez pożyczkobiorcę do potrącania rat z tytułu pożyczki

załącznik nr 12 - wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS

załącznik nr 13 - oświadczenie dla naliczenia funduszu dla rencistów i emerytów

załącznik nr 14 - oświadczenie o ochronie danych osobowych