EWALUACJA WEWNĘTRZNA

Raport z ewaluacji wewnętrznej - II półrocze 2013/2014

Raport z ewaluacji problemowej - kwiecień 2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej - I półrocze 2013/2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2012/2013

Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2010/2011