Dyrekcja

 

 

mgr Aneta Mazur

 

 

dyrektor szkoły

 

 

mgr Edyta Sodel

 

 

wicedyrektor szkoły

 

 

mgr Tomasz Jarzembiński

 

 

wicedyrektor szkoły