DRUKI DO POBRANIA

druki związane z klasyfikacją

Procedura wyboru podręcznika lub materiału edukacyjnego oraz ćwiczeniowego,

Wniosek o przyznanie pomocy z funduszu zdrowotnego - pdf

Regulamin wycieczek z załącznikami-word

Lista ubezpieczeniowa uczniów-pdf

Arkusz rozmowy przedobserwacyjnej - pdf

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-wnioski, umowy

Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego-word, 

Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego-pdf

Procedura i zarządzenie odnośnie ppp-pdf, 

Procedura i zarzadzenie odnośnie ppp-word

Procedura dopuszczenia do użytku programu nauczania-pdf,

Procedura dopuszczenia do użytku programu nauczania-word

Procedura uzyskania zgody dyrektora na dodatkowe zatrudnieni - pdf

Procedura uzyskania zgody dyrektora na dodatkowe zatrudnienie - word

 

Kliknij w jeden z powyższych linków