REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZIKÓW

 

Czas pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy

„MAŁA SZKOŁA”

Porzyczka Joanna (13h tygodniowo)

poniedziałek

---------------------------

wtorek

12.00-14.00

środa

10.00-13.00

czwartek

9.00-12.00
12.30-15.30

piątek

13.00-15.00

„DUŻA SZKOŁA”

Nowak Marta (10h tygodniowo),
Bernadzikiewicz-Zielonka
Joanna (20,5h tygodniowo)

poniedziałek

12.00-15.30

wtorek

8.00-14.00

środa

8.45-12.45
13.15-15.30

czwartek

8.00-13.35

piątek

8.00-11.30

 

„GIMNAZJUM”

Kowalczyk Maria (12h tygodniowo)

poniedziałek

9.00-15.00

wtorek

13.00-14.30

środa

8.00-11.00

czwartek

------------------------------

piątek

8.00-9.30