REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZIKÓW

 

Czas pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy

Nowak Marta, Bernadzikiewicz-Zielonka Joanna, Kowalczyk Maria, Nogaj Ilona

poniedziałek

10.00-16.00

wtorek

8.00-16.00

środa

8.00-15.50

czwartek

8.00-15.45

piątek

8.00-15.50